Man söker efter företagsinformation på dator

Bra recensioner och omdömen är hårdvaluta online – men vad många företag inte vet är att företagsinformation i många fall kan vara minst lika värdefullt. Så vad händer när informationen på internet är inkonsekvent och rörig? Upptäck det den hårda vägen eller lös problemen redan idag.

Tyvärr har många stora företag satt i system att dölja telefonnumret till sin kundservice – ibland hänvisar de till någon chatt som drivs av en småkorkad artificiell intelligens, och det är ju ett problem i sig. Men ett annat problem är att de telefonnummer som kunden faktiskt hittar online är direkt felaktiga. Eller att telefonnumret är olika beroende på var man söker och hamnar på för sidor.

För det är faktiskt så att dålig eller felaktig företagsinformation online kommer att leda till färre kunder, det visar om inte annat en studie utförd av amerikanska Gula Sidorna (YP.com). Nästan 4 av 10 av de tillfrågade uppgav att just detta var en stor anledning att söka sig vidare.

Information är en rankingfaktor för ditt företag

Så vad bör du göra för att undvika ett så stort kundtapp? Svaret är enkelt! Ta reda på vilken information som sprids om ditt företag online och se till att dina uppgifter är korrekta på nätets största plattformar: Google My Business, Facebook, din hemsida, Eniro och så vidare.

Visste du att vartannat företag inte skaffat ett konto på Google My Business?

Försäkra dig om att du har samma eller åtminstone liknande – men korrekt information på alla plattformar. Google och andra sökmotorer gillar en korrekt NAP* (Name, Adress, Phone Number). Och NAP är faktiskt en rankingfaktor för ditt företag. Ju mer sammanhängande information ditt företag har online, desto bättre är det för din sökmotoroptimering och desto mer trovärdig anser Google att din hemsida är.

Enkelt förklarat så går det till så här: Sökmotorer som Google använder sina algoritmer för att leta igenom internet efter alla typer av omnämnanden av din företagsinformation (t.ex. en företagsprofil på Eniro och din hemsida) och jämför den med andra källor så som olika licenser och företags- och telefonregister. All den här informationen jämförs sedan med din företagsinformation hos Google. Ju mer konsekvent och jämförbar den här informationen är, desto mer litar Google på ditt företags webbplats och ditt företag.

Felaktig företagsinformation online skickar kunder till fel adress

Det är också, som nämns ovan, en sån där osynlig frustration som du kanske inte märker av själv men som riskerar göra kunderna dåligt inställda till ditt företag. En kund som behöver gräva djupt för att hitta ett telefonnummer till ditt företag eller som åker till fel adress för att du inte bemödat dig att uppdatera dina listningar online kommer redan i början av er kontakt vara dåligt inställd till ditt företag.


Vill du veta hur det ser ut för ditt företag då får jag tipsa om vår scanner Närvarokollen som kan visa dig hur din information ser ut online. Vill du få hjälp med din synlighet på internet så kan våra experter hjälpa dig.

* Förkortningen N.A.P bör enligt vissa även inkludera hemsidan och skrivs då N.A.P+W (website).

by

Vill du ha en gratis genomgång av din nuvarande marknadsföring?
Låt oss prata