data void eller keyword void skapar förvirring

Känner du till termen keyword void? Också känt som search voids eller data voids? Det är när en Google-sökning på en specifik fråga ger ett resultat som saknar auktoritativa, pålitliga resultat till förmån för innehåll som producerats av en nischgrupp med särskild agenda.

I en artikel i Wired berättar artikelförfattaren att man gjort en sökning på ”Vitamin K shot”, det vill säga det tillskott av K-vitamin som ges till alla nyfödda barn för att förebygga allvarliga blödningar. Toppresultaten som visades dominerades av anti-vaccinationsgrupper som via sin online-närvaro lyckats “kidnappa” söktermen.

Skapa counter content

I artikeln menar man att det saknas så kallad ”counter-content”, det vill säga innehåll som motsäger anti-vaxxarna och som når samma typ av toppresultat vid Google-sökningen. En gissning, enligt artikelförfattaren, är att detta beror på att de medicinska experterna inte sett eller förstått behovet av att skapa så kallat counter content (grovt översatt: mot-innehåll).

Michael Golebiewski och Danah Boyd vid sökmotorn Bing definierar detta som ”data voids”.
De menar att många sökfrågor är långt ifrån jämlika. Det finns många söktermer där den tillgängliga datan är begränsad, icke-existerande eller djupt problematisk. De ser dessa data voids som en stor utmaning för sökmotorerna, och riskerna med att dessa tomrum utnyttjas och ockuperas av grupper med en ideologisk, ekonomisk eller politisk agenda.

15% av alla sökningar är helt nya

I en tid av filterbubblor och desinformation, hur garanterar man ett pålitligt resultat för den som söker på Google?

Pandu Nayak är vice president för Google Search. Han är medveten om problemet med missvisande fakta. “Vi har spenderat enormt mycket resurser på att försöka komma till bukt med det här problemen” säger han till tidningen Metro. Istället för att ta bort missvisande information har Google valt att samarbeta med experter för att på så vis se till att tillhandahålla kvalitativ information inom flera olika områden.

“15 procent av alla sökningar som dagligen görs på Google är helt nya, vilket gör att vi konstant måste optimera algoritmerna. Vi gör ungefär 230 000 interna tester per år för att förbättra” säger Pandu Nayak till Metro.

frustrerad man söker på sökmotor

Så vad kan vi lära oss av data voids?

Data voids är kanske inte ett jättestort problem för gemene småföretagare som syns på sökmotorer som Google och Bing. Men det väcker viktiga frågor om sökrelevans och trovärdiga sökresultat. Sökrelevans är en viktig ingrediens för att bygga upp ett förtroende hos eventuella kunder. Hur vet användaren att sökresultatet den får vid en sökning verkligen är det bästa? Och är den information du själv tillhandahåller online korrekt? Och finns det kanske branschspecifika sökfrågor som du känner får fel svar – eller helt saknar svar – när du söker på Google? Kanske är det dags för dig att leverera rätt information?

Källkritik har blivit ett allt viktigare verktyg i ett samhälle som premierar information i ofantliga mängder. Studier visar nämligen att så mycket som 64% av användare uppger att de kollar åtminstone 2 eller fler källor innan de tar ett köpbeslut (varav ungefär en tredjedel kollar hela 5 eller fler källor). För dig som småföretagare är det viktigt att kunna erbjuda dessa potentiella kunder ett rikt innehåll när de söker efter de tjänster som du tillhandahåller. Och då pratar vi om mer än enbart din kontaktinformation. Det är viktigt att du skapar en lockande och trovärdig profil genom att lägga till bilder, videos, erbjudanden, events och öppettider. Kanske har du en intressant blogg där du postar nyheter om din bransch? Muta in ditt revir på nätet och sikta på att bli en thought leader inom ditt gebit.

Konsekvent, korrekt och trovärdig bör vara tre ledord att följa när du bygger en närvaro online för ditt företag.

Källor:
Data Voids: Where Missing Data Can Easily Be Exploited.
The Complexity of Simply Searching for Medical Advice (Wired)
Google’s Keyword Voids
The Why Before the Buy
Metro (28/9)

 

by

Vill du ha en gratis genomgång av din nuvarande marknadsföring?
Låt oss prata