Bokstäver som bokstaverar SERP

SERP är en förkortning av Search Engine Results Page och är den resultatsida (eller alla de resultatsidor) som en söktjänst som Google eller Bing visar i webbläsaren när en användare gör en sökning på olika sökord.

Varje SERP är i princip unik då resultatet som presenteras för användaren anpassas efter användaren. SERP:en baseras på exempelvis geografisk plats (resultatet blir olika för den som gör en sökning i Göteborg och den som gör en sökning i New York) och din webbhistorik.

Se exempel på en SERP nedan.

SERP resultat

av