SEO skrivet med pusselbitar
1 minuts läsning

SEO är en förkortning av Search Engine Optimization. På svenska används även sökoptimering eller sökmotoroptimering.

SEO är ett samlingsnamn för de tekniker som du kan använda för att få din webbsida att synas så högt upp som möjligt på resultatlistan. I korthet handlar det om att försöka utnyttja de algoritmer (”regler” om man så vill) som exempelvis Google satt upp.

Vill du veta mer om Google och SEO?

200 rankingfaktorer för SEO

Om en sökmotor exempelvis föredrar sidor som är väldigt snabba på att ladda så kan en typ av sökmotoroptimering handla om att försöka ta bort alla hinder som kanske gör att din hemsida är långsam (till exempel genom att ta bort stora bilder).

Google har över 200 olika rankingfaktorer som du kan försöka påverka med SEO. Dessa rankingfaktorers uppgift är att försöka mäta tre saker:

Relevans, auktoritet och kvalitet

Relevans är hur bra en sida matchar en sökning
Auktoritet är hur mycket Google litar på innehållet (content) på sidan. Detta definieras främst av antalet länkar. Ju fler länkar från andra sidor som länkar till din sida desto bättre auktoritet anses sidan ha.
Kvalitet handlar om flera saker men i korthet kan det handla om ditt innehålls struktur och hur besökare interagerar med dina sidor (till exempel om de stannar kvar länge på din hemsida eller lämnar den väldigt snabbt).

av

Vill du ha en gratis genomgång av din nuvarande marknadsföring?
Låt oss prata