I ett föränderligt digitalt landskap kan det ibland vara svårt att plotta en tydlig kurs, men på Sekos A-kassa pågår arbetet redan för fullt med att definiera en digital väg framåt. På resans gång har man redan upptäckt ett par stora utmaningar på horisonten.

“Våra arbetslösa medlemmar är synnerligen digitala och dem når vi via våra e-tjänster och vår webbplats, men det är alla de presumtiva medlemmarna som är vår stora utmaning. Vi håller just nu på att ta fram en digital strategi där vi bland annat ska fatta beslut om var på den digitala kartan vi ska befinna oss. Ett beslut är redan taget och det är att vi ska ta steget in på Facebook i år”, säger Cecilia Lundqvist, kommunikationsansvarig.

Sekos A-kassa är en medlemsorganisation som jobbar på uppdrag av regeringen och har drygt 77 000 medlemmar. De flesta är medlemmar både hos oss och i Service- och kommunikationsfacket (Seko). Medlemmarna kommer från nio olika branscher och många arbetar exempelvis inom väg- och ban eller som lokförare, tågvärdar och spärrpersonal, andra inom sjötrafiken eller inom IT.

Sekos A-kassa vill vända trend

Sekos A-kassa organiserar även vårdpersonal på anstalter och häkten likväl som civilanställda inom högskolor, universitet och försvar. Den huvudsakliga uppgiften är, utöver att besluta om medlemskap, att utreda och fatta beslut om rätten till ersättning för arbetslösa medlemmar. För att klara uppdraget finns ett 40-tal anställda på kontor i Växjö, Göteborg och Sundsvall och i Stockholm, där huvudkontoret ligger.

På vilka sätt har Eniro kunnat hjälpa er?
“Vi arbetar aktivt för att vända en trend där vi förlorar medlemmar bland annat på grund av pensionsavgångar och en förändrad arbetsmarknad. Där har vi fått hjälp med en bra söksida på eniro.se men också med att komma igång med Google Ads, vilket är ett sätt för oss att försöka nå nya medlemmar digitalt.”

“Vi har en hög klickfrekvens”

Vilka resultat har samarbetet gett hittills?
“Det vi konkret har sett är att vi har en hög klickfrekvens på våra annonser och om vi hade utrymmet skulle vi kunna tredubbla klickbudgeten för att täcka den efterfrågan som finns. Vi har också lyckats bromsa vår negativa medlemsutveckling och där kan både vår annonsering och vår söksida ha spelat en roll.”

Hur har ni jobbat för att nå dit?
“Vi har haft regelbundna avstämningar med vår kontaktperson på Eniro. Han finns tillgänglig för oss närhelst vi har frågor eller funderingar som rör vårt samarbete samt de digitala steg vi kan ta framöver.”

by

Vill du ha en gratis genomgång av din nuvarande marknadsföring?
Låt oss prata