Kanske minns ni den hätska virala diskussionen om den blåsvarta klänningen (som vissa menade var vit och guldfärgad)? Eller när Spotify bytte färgnyans på sin app-ikon och folk blev rasande? Färg engagerar, färg påverkar occh färg har en tydlig effekt på våra känslor och våra handlingar. Med hjälp av visuell stimuli i form av färg väcks vår inspiration samtidigt som den hjälper till att skapa balans i vår kommunikation. Här kommer vi att titta närmare på hur vi kan och bör förhålla oss till färger i marknadsföring.

Färg bättre än svartvitt

Ett genomarbetat färgtänk är ett bra verktyg för den som aktivt vill arbeta för att påverka konsumenter och användares beslutsprocess. I en nyligen genomförd studie med titeln ”Impact of Color in Marketing” visades det bland annat att:

Färg väcker uppmärksamhet och påverkar våra känslor – känslor som i sin tur ofta ligger till grund för de beslut vi fattar. Vi har alla olika relationer till olika färger. Vi är också olika som konsumenter, när det gäller preferenser, kunskap om varumärket och produkten samt behov. Lyckligtvis finns det några likheter vi alla kan relatera till.

Den vanligaste flaggfärgen

Vi arbetar med två färgscheman, en varm och en kall.

De varma färgerna är rött, gult och orange och utlöser känslor av värme och komfort men även vrede och fientlighet. Den röda färgen är den mest extrema av färgerna. Den representerar passion, kärlek, äventyr och fara. Rött är den internationella färgen för stopp och den färg som används mest i flaggor. 77% av alla världens flaggor innehåller rött.

Varma färger uppfattas oftast som mer intensiva. Undersökningar visar att färgen röd rentav kan ha en bortstötande effekt och därför bör användas mer sparsamt (t.ex. på ditt företags hemsida).

Samtidigt har marknadsföringsplattformen HubSpot testat att ändra sin ”call to action”-knapp från den mer vänliga gröna färgen till den mer dominerande röda färgen. Det slutade med att antalet klick ökade med 21%. Ett resultat som även förklarar reatidernas röda färg.

I den blå änden av spektrumet hittar vi grönt, lila och blå. Dessa kalla färger beskriver en känsla av lugn men kan också producera känslor av sorg och tomhet. Den blå färgen är komplex. Mörkblå väcker ofta en känsla av tillit, auktoritet (t.ex. polisuniformer) och intelligens medan den klarblå representerar renhet, styrka och självförtroende. Ljusblåa toner väcker ofta känslor av fred, klarhet och lugn. De kalla färgerna tilltalar den emotionella sidan av hjärnan. Det kan också noteras att blått är den mest populära färgen bland företag och även används frekvent av statliga myndigheter.

Alla ogillar brunt och orange

Studier visar också att det finns olika preferenser mellan könen, där kvinnor tycks föredra färgerna lila, blått och grönt och är mindre positiva till grått, orange och brunt. Män i sin tur lutar mer åt blått, svart och grönt – samt har en viss aversion mot lila, brunt och orange. Värt att notera är också att färgblinda ofta blir förvirrade av grönt och rött, medan blått känns igen av alla. Det är bland annat därför som länkar på nätet är blå.

I studien Exciting Red and Competent Blue diskuteras vikten av färgkodning i marknadsföring och hur den påverkar våra köpmönster. Via färgen bygger man varumärkets ”personlighet”. Studier visar att vi föredrar varumärken vi lätt känner igen, så färgen är mycket viktig att tänka på i arbetet med varumärkesidentiteten. Från de rödmålade sulorna på märket Loubotins skor till McDonalds röda och gula färger.

United Parcel Service (UPS) bruna siluett är ett annat bra exempel på en färgs betydelse. Den vanligtvis inte särskilt eleganta färgen symboliserar för gemene man oftast värdeord som tillit och säkerhet. Grundläggande egenskaper för en budfirma.

Varumärken och färger är nära sammankopplade. Likt ordspråket ”en bild säger mer än tusen ord” förmedlar färgen – som är bland det första vi människor lägger märke till – budskap och innehåll utan att använda ett endaste ord.

Variablerna är många och ett snedsteg kan vara ödesdigert. Rätt eller fel färgval kan vara skillnaden mellan vinst och förlust för ditt varumärke och din produkt. Rött kan vara både hotfullt och passionerat, blått både lugnt och sorgset. Den viktigaste frågan för dig är ”vad säger färgen om ditt varumärke, och säger den det du vill?”

Tips!

Vill du ta reda på vilka färger som passar ditt varumärke, dina produkter och din publik så kan du börja med att testa dessa på plattformar där andra lätt kan komma med input och återkoppling – som till exempel sociala medier eller i en blogg.

by

Vill du ha en gratis genomgång av din nuvarande marknadsföring?
Låt oss prata