Vit man arbetar på en MacBook

Ett företags webbplats är idag mer central än någonsin i bolagets kommunikation mot omvärlden. Eftersom den är affärskritisk för många företags verksamheter är det också av yttersta vikt att du planerar och utvecklar den på rätt sätt. En modern hemsida är som en digital medarbetare som aldrig sover, en medarbetare som också behöver utvärderas och utvecklas löpande.

Du bör se webbplatsen som en del av, kanske rentav navet i, ditt företags övriga kommunikation, marknadsföring, försäljning och rekrytering. Dessa delar är sammankopplade med webbplatsen och måste planeras som en helhet med gemensamma mål.

En bra och modern hemsida stärker ditt varumärke och ger dig bättre kontroll över informationen som finns om ditt företag på nätet. Facebook och andra sociala medier är jättebra verktyg i din marknadsföring, men de ska inte ersätta en riktig hemsida. Utan betald annonsering är synligheten för en företagssida på Facebook i dag nästintill obefintlig. Det innebär att småföretagare som förlitar sig enbart på sin Facebooksida har svårt att nå potentiella kunder.

Hemsidans laddningstid, mobilanpassning och säkerhet

En studie utförd av det brittiska mjukvaruföretaget Silktide mätte nyligen de genomsnittliga laddningstiderna för webbplatser på både stationära och mobila enheter i 12 europeiska länder. Resultatet visade att 20% av besökarna övergav en webbplats som tog mer än 3 sekunder att ladda. Laddningstiderna för mobil har blivit avsevärt kortare bara det senaste året, så går du i tankarna att mobilanpassa hemsidan? Kör! Skillnaden kan vara huruvida dina besökare faktiskt öppnar dörren och kliver in eller smäller igen den och springer vidare till en konkurrent. Så det är ingen fråga, utan en självklarhet: gör det bara – mobilanpassa webben!

Samma studie visar även en märkbar tillväxt inom Security (SSL). Vad innebär då SSL? Jo, du kanske har lagt märke till att vissa webbadresser börjar med “http” medan andra med “https”. Det extra s:et innebär att hemsidan du besöker har ett så kallat SSL-certifikat installerat. Det gör att anslutningen till hemsidan är säker och krypterad så att de uppgifter en besökare skriver in på sidan inte delas med någon annan än besökaren själv och hemsidans ägare. Därför är det viktigt att du lägger din hemsida på en trygg plats så att varken du eller dina besökare behöver vara oroliga.

Att ha eller inte ha en hemsida

Är det verkligen frågan? En undersökning som Visma nyligen genomfört visar att fyra av tio svenska småföretag faktiskt inte har någon hemsida. Detta trots att så gott som alla internetanvändare skaffar sin information genom att söka på nätet. Det finns flera skäl till detta. Bland de som inte har en hemsida uppger 62 procent att de inte tror att den skulle öka försäljningen. Lika många svarar att de inte tror att en hemsida skulle generera nya kunder.
Faktum är att praktiskt taget alla som använder internet, 96 procent, googlar för att hitta information på nätet, enligt Svenskarna och Internet 2019 – Internetstiftelsens årliga studie av svenska folkets internetvanor. Sex av tio internetanvändare söker information på nätet varje dag.

Då digitaliseringen helt har förändrat hur vi handlar varor och tjänster, så kan det vara förödande för ett företag att inte inse hemsidans möjligheter och hur pass viktig den är i dagens digitala värld. Dagens kunder förväntar sig att hitta allt de behöver på nätet och väljer andra leverantörer om ditt företag inte syns online. Så, att ha eller inte ha en hemsida – det är alltså INTE frågan, utan snarare hur bra hemsidan egentligen är.

Fyra steg för att skapa en modern hemsida

Sammanfattningsvis – här är några saker att ha i åtanke när du jobbar med ditt företags hemsida:
1. Se din hemsida som din digitala medarbetare – som jobbar 24/7. En kollega som behöver utvecklas, underhållas och utvärderas.
2. Kom ihåg att kunder tenderar att överge en hemsida som tar över 3 sekunder att ladda.
3. I stort sett alla potentiella kunder använder Google för att hitta vad de söker. Om ditt företag inte går att hitta på sökmotorer, så är risken överhängande att kunden vänder sig till en konkurrent som gör det.
4. Och icke att förglömma: gör det bara – mobilanpassa webben!

Nu kanske du undrar hur bra just ditt företags hemsida egentligen är? Det kan du faktiskt enkelt testa här.


Och för ännu fler tips på hur du skapar en bättre hemsida – kolla in vårt senaste webinar på ämnet i spelaren nedan.

by

Vill du ha en gratis genomgång av din nuvarande marknadsföring?
Låt oss prata