« Tillbaka till bloggen

Så fick de fler att handla i butiken
med hjälp av digital marknadsföring

Folkhemmet fick fler att handla med hjälp av Google Ads

Visste du att du kan påverka din försäljning i en fysisk butik genom att investera i Google-, Facebook- eller Eniro-annonser?

Om du svarar nej på den frågan så är du nog inte ensam. Många företagare uppger att problemet med att mäta resultatet är en av anledningarna till att man inte satsar fullt ut på digital marknadsföring. Nu kan vi dock visa på de konkreta fördelarna med digital marknadsföring.

Tjänade 40 kr per klick

I en studie utförd av Eniro i samarbete med möbelkedjan Folkhemmet kunde Eniro visa på ett stabilt positivt samband mellan Folkhemmets intäkter och dess Google-annonsering. För varje unikt klick på företagets Google Ads så ökade intäkterna med i genomsnitt 30-40 kr per butik.

Samtidigt visade studien att Folkhemmet tjänade upp till 25 gånger pengarna på sin Eniro-annonsering. Det vill säga att för varje investerad krona fick Folkhemmet 25 kronor tillbaka.

Läs gärna mer om hur vi gick tillväga för att få fram resultatet, och läs kommentarer från Folkhemmet här.