Ökad marknadsföring online
= ökad försäljning i butik

Nu kan vi visa på fördelarna med digital marknadsföring