Man som clickar på ett säkerhetslås

Behöver ditt företag stärka sin cybersäkerhet? Här kommer en lista över de bästa strategierna och metoderna för väsentligt förbättrad nätverkssäkerhet för småföretagare. En av de mest grundläggande åtgärderna för att säkra ditt företag är att stärka nätverkssäkerheten.

Företagets nätverk utgör kärnan i dess digitala infrastruktur och är en viktig investering. Cyberhot, inklusive virus, ransomware, dataintrång och social engineering-attacker, utgör allvarliga risker som kan orsaka betydande skada. Därför är det viktigt att säkerställa att ditt nätverk är så säkert som möjligt.

Säkra ditt nätverk

Företagets nätverkssäkerhet är en viktig investering. Cyberhot är en allvarlig risk som kan skada ditt företag allvarligt, därav vikten av att säkra ditt företags nätverk. De risker småföretag kan möta inkluderar virus, ransomware, dataintrång och social engineering-attacker.

Uppdatera dina program och operativsystem regelbundet

Att uppdatera dina program och operativsystem är en grundläggande princip för att skydda ditt nätverk mot cyberhot. Ignorera inte viktiga systemuppdateringar, då detta kan innebära cyberattacker.

 • Kör regelbundna programuppdateringar
 • Glöm inte att uppdatera operativsystemet
 • Automatisera uppdateringar där det är möjligt

Använd starka och unika lösenord för alla konton

Att skapa starka, unika lösenord för alla dina konton är en grundläggande del av företagets skydd mot online attacker. Rätt metodik här kan avvärja en stor mängd potentiella hot.

Använd en lösenordsfunktion: Dessa program genererar automatiskt starka lösenord och lagrar dem på ett säkert sätt för dig. Kombinera bokstäver, siffror och symboler: Variationen försvårar för hackare att knäcka ditt lösenord. Här är några exempel på sådana program:

LastPass: LastPass är en populär lösenordshanterare som genererar komplexa lösenord och lagrar dem säkert i en krypterad vault. Det har även funktioner för att fylla i lösenord automatiskt på webbplatser.

1Password: 1Password är en annan lösenordshanterare som kan generera och lagra lösenord. Den erbjuder också möjligheten att lagra andra känsliga uppgifter som kreditkortsinformation och säkerhetskoder.

Dashlane: Dashlane är en lösenordshanterare med liknande funktioner som LastPass och 1Password. Den kan generera och lagra lösenord och har även en digital plånboksfunktion.

Bitwarden: Bitwarden är en öppen källkod-lösenordshanterare som låter dig generera och lagra lösenord på ett säkert sätt. Den är även gratis och har en premiumversion med extra funktioner.

KeePass: KeePass är en gratis och öppen källkod-lösenordshanterare som är känd för sin höga säkerhet. Du kan generera och lagra lösenord i en lokal databas som du själv kontrollerar.

NordPass: NordPass är en produkt från teamet bakom NordVPN och erbjuder lösenordsgenerering och lagring med extra fokus på säkerhet och användarvänlighet.

RoboForm: RoboForm är en lösenordshanterare med lösenordsgenerering och en inbyggd digital plånboksfunktion för att lagra kreditkort och andra känsliga uppgifter.

Undvik vanliga ord och fraser: Ju mer unikt ditt lösenord är, desto svårare blir det för en angripare att gissa det. Ändra lösenord regelbundet: Detta minskar risken att dina lösenord blir utnyttjade om de skall hamna i fel händer.

Använd tvåstegsverifiering: En extra identifieringsmetod kan addera en ytterligare skyddsnivå för ditt konto.

Installera en brandvägg och antivirusprogram

Som företagare är det viktigt att använda både brandväggar och antivirusprogram. Dessa verktyg fungerar som en första försvarslinje mot cyberattacker och kan erbjuda avgörande skydd för er affär.

Brandväggar hjälper till att blockera obehörig tillgång genom att filtrera inkommande och utgående trafik.

Antivirusprogram identifierar och neutraliserar hot som virus, trojaner och ransomware. För småföretag kan molnbaserade brandväggar och antivirusprogram vara ett kostnadseffektivt val.

Skydda dina enheter

För att bäst skydda dina arbetsenheter från potentiella cyberhot, bör du kryptera all din data och säkra dina mobila och fysiska enheter. Att ha ett effektivt, uppdaterat säkerhetssystem på plats ger en stark grund för ditt företagsskydd.

Kryptera dina data

Kryptering är ett kraftfullt verktyg som erbjuder ett extra lager av skydd för ditt företags digitala tillgångar. Det skyddar dina mest känsliga data genom att omvandla dem till otydbar text som endast kan avkodas med en speciell nyckel.

 • Använda starka krypteringsprotokoll som AES (Advanced Encryption Standard) eller RSA (Rivest–Shamir–Adleman).
 • För säker e-postöverföring, överväg att använda krypteringstjänster som PGP (Pretty Good Privacy). –
 • Kryptera all lagrad data, oavsett om det är i molnet eller på fysiska servrar.
 • Använd krypterade kommunikationskanaler som VPN (Virtual Private Network) för att säkra dataöverföringar.

Säkra dina mobila enheter

Mobila enheter som smartphones och surfplattor är också sårbara för cyberattacker. Följande åtgärder kan hjälpa till att säkra dessa enheter: –

 • Aktivera lösenord eller biometrisk autentisering för att låsa upp enheterna.
 • Aktivera fjärradering och radering av data om en enhet förloras eller stjäls.
 • Undvik att använda osäkra Wi-Fi-nätverk när du är på resande fot.
 • Installera säkerhetsappar och uppdatera dem regelbundet.

Utbilda din personal om säkerhet

Ditt företags säkerhet är inte bara beroende av tekniska åtgärder utan också på medvetenheten och utbildningen hos din personal. Se till att dina anställda förstår och följer bästa säkerhetspraxis:

 • Genomför regelbunden säkerhetsträning och utbildning för ditt team.
 • Uppmuntra anställda att vara skeptiska mot okända e-postmeddelanden och länkar.
 • Skapa en kultur där säkerhetsrapportering uppmuntras och enkelt kan göras.

Använd säkra internetanslutningar och wifi-nätverk

Säkra wifi-förbindelser minskar risken för nätverksintrång. Användning av starka lösenord och nätverksnamn kan hjälpa till att skydda företagets data från obehörig åtkomst. Ett säkert wifi kan göra att data förblir lugnt i sina digitala hem.

Att skapa en säker anslutning överallt är en framkomlig väg i IT-världen. VPN, eller Virtuellt Privat Nätverk, erbjuder företag möjlighet att säkert ansluta fjärrsystem till företagets nätverk. Företagens wifi förtjänar samma skydd som deras lösenord. Namnlösa nätverk och svaga lösenord gör företagen sårbara för attack och dataintrång. Användning av VPN är inte bara för dem som jobbar hemifrån. Det är en viktig ingrediens för företagets datakakor, det hjälper till att säkrare ansluta till molnet, och tillhandahåller flera lager av säkerhet.

Använd säkerhetsverktyg och resurser

Välj de bästa säkerhetsverktygen för ditt företag. Dessa inkluderar men begränsas inte till starka antivirusprogram, firewall och intrusion detection systems (IDS). Genom att integrera dessa verktyg kan du förbättra företagets cybersäkerhet och försäkra dig om tryggare digitala transaktioner och kommunikationer.

Säkerhetsresurser och verktyg är ovärderliga för att stärka företagets cybersäkerhet. Säkerställ att använda dessa resurser effektivt. Håll dina verktyg uppdaterade, utbilda teamet i hur de fungerar och hur de ska användas för att maximera företagssäkerheten på nätet.

Nedan kommer en checklista för dig som företagare som vill förbättra din cybersäkerhet:

 • Användning av starka lösenord: Se till att använda unika och komplexa lösenord för dina olika onlinekonton. Du kan använda ett verktyg som LastPass eller 1Password för att generera och hantera dina lösenord.
 • Tvåfaktorsautentisering (2FA): Aktivera 2FA för dina viktigaste konton. Detta lägger till en extra säkerhetsnivå genom att kräva en verifieringskod utöver lösenordet vid inloggning.
 • Säkerhetskopiering: Regelbundet säkerhetskopiera alla dina viktiga filer och data, både lokalt och i molnet. Använd verktyg som Dropbox, Google Drive eller en extern hårddisk för att säkerställa att du alltid har en kopia av dina data.
 • Brandvägg och antivirusprogram: Installera och uppdatera ett pålitligt antivirusprogram och en brandvägg på alla dina enheter. Dessa hjälper till att upptäcka och blockera skadliga program och intrångsförsök.
 • Automatiska uppdateringar: Se till att alla dina program och operativsystem uppdateras med de senaste säkerhetspatcharna. Många cyberattacker utnyttjar kända sårbarheter i äldre versioner av programvara.
 • E-postskydd: Var försiktig med misstänkta e-postmeddelanden och undvik att klicka på oönskade länkar eller öppna bifogade filer från okända avsändare. Använd en e-postskyddstjänst som SPAMfighter för att filtrera bort skräppost och potentiellt skadliga e-postmeddelanden.
 • Uppdaterad webbläsare: Använd alltid den senaste versionen av din webbläsare och se till att den är konfigurerad för att blockera skadligt innehåll och kryptera din anslutning med SSL-certifikat. SSL-certifikat: Installera ett SSL-certifikat på din webbplats för att säkerställa att all kommunikation mellan webbservern och användarna är krypterad. Detta hjälper till att skydda kunddata och öka förtroendet för din webbplats.
 • Utbildning och medvetenhet: Utbilda dina anställda om grundläggande cybersäkerhetsmetoder och varnar dem för vanliga social engineering-attacker, som phishing eller bedrägeri via telefon. Medvetenhet är nyckeln till att förhindra misstag och förlust av data.

 

 

 

Cybersafe från Eniro: Eniro erbjuder verktyget Cybersafe, som hjälper småföretagare att övervaka och skydda sin digitala närvaro. Cybersafe övervakar din e-postadress, kreditkort samt organisationsnummer samt meddelar dig när din information läckt ut.

 

 

 

 

 

Använd dessa tips och verktyg för att stärka din cybersäkerhet och skydda ditt företag online. Genom att investera tid och resurser i att förebygga cyberhot kan du minimera risken för dataintrång och potentiell ekonomisk skada.

Ordlista:

Ransomware: Ransomware är en typ av skadlig programvara (malware) som krypterar användarens filer eller hela systemet och kräver en lösen i utbyte mot att dekryptera data. Angriparen hotar att permanent förlora eller offentliggöra användarens data om lösenbeloppet inte betalas. Ransomware-attacker kan vara mycket skadliga och störa verksamheter och privatpersoners liv.

Dataintrång: Ett dataintrång är en situation där obehöriga personer eller enheter bryter sig in i ett datasystem, nätverk eller en databas för att få åtkomst till, stjäla eller ändra känslig information. Dataintrång kan vara avsiktliga eller oavsiktliga och kan leda till datastöld, förlust av integritet och andra skadliga konsekvenser.

Social engineering-attacker: Social engineering är en taktik som används av angripare för att manipulera människor och övertyga dem att avslöja konfidentiell information, lösenord eller utföra handlingar som kan vara skadliga för organisationen eller individen. Social engineering-attacker inkluderar metoder som phishing, bluffsamtal, pretexting och andra strategier för att utnyttja mänskliga sårbarheter.

SSL-certifikat: Ett SSL-certifikat (Secure Sockets Layer-certifikat) är en säkerhetsteknik som används för att etablera en krypterad och säker kommunikationskanal mellan en webbserver och en webbläsare eller annan klientapplikation. Syftet med SSL-certifikat är att skydda den överförda informationen från att avlyssnas eller manipuleras av obehöriga parter.

Tvåfaktorsautentisering: Tvåfaktorsautentisering (Two-Factor Authentication, 2FA) är en säkerhetsåtgärd som används för att verifiera en persons identitet vid åtkomst till ett konto, system eller en tjänst. Istället för att enbart använda ett lösenord för autentisering kräver 2FA ytterligare en autentiseringsfaktor.

Brandvägg: En brandvägg (firewall) är en nätverkssäkerhetsanordning eller programvara som används för att övervaka, filtrera och kontrollera nätverkstrafik baserat på fördefinierade säkerhetsregler. Syftet med en brandvägg är att skydda ett nätverk, en dator eller en annan enhet från oönskad eller potentiellt farlig kommunikation från internet eller andra nätverk.

by

Vill du ha en gratis genomgång av din nuvarande marknadsföring?
Låt oss prata