Det finns många sätt att bedöma huruvida en webbplats är bra eller dålig, i följande artikel kommer vi dock främst titta på frågan ur ett sökmotoroptimerings-perspektiv. För även om ditt företag har en ny hemsida så har det visat sig att även dessa kan ha sina allvarliga brister.

Frågeställningen “varför är det dåligt att inte ha en tillräckligt bra hemsida” låter kanske som en självklarhet. Men om vi bryter ner det i lite mer lättförståeliga punkter så handlar det främst om följande punkter:

  • Dåligt CMS! Ditt företags hemsida ligger på ett dåligt CMS. CMS betyder Content Management System, också känt som “innehållshanteringssystem”, eller: publiceringsverktyg. Vi pratar alltså om den plattform du har din webbplats på. Ett dåligt CMS kommer inte indexeras lika bra som andra. D.v.s. det kommer få sämre synlighet på sökmotorer som Google.
  • Inga relevanta undersidor. Det kan handla om att du byggt en hemsida som bara består av en endaste sida eller att din hemsida saknar tillräckligt med relevanta undersidor. Detta kommer också påverka din sökmotoroptimering.
  • Fel sökord! När det kommer till SEO och din hemsida så är det viktigt att du hittar din publik och når de människor som faktiskt är intresserade av innehållet på sidan. När man arbetar med sökord och SEO så är det viktigt att det har en relevans till din hemsida och att det finns underlag på hemsidan för sökordet. Tyvärr tänker företag oftast mer på att det ska vara en snygg design när de kanske främst bör tänka på sin synlighet på Google.
  • SEO! Ett annat vanligt misstag är att man inte förstår innebörden av SEO. Att sökmotoroptimering handlar om ett långvarigt arbete som direkt från start är beroende av en bra hemsida för att nå ett optimalt resultat.
meta descriptions och meta titles

Meta descriptions och meta title är viktigt för din hemsidas SEO.

Tänk på detta när du skapar din moderna webbplats

  1. Det man kan tänka på när man väljer CMS, alltså publiceringsverktyg, är att man bl.a. ska kunna optimera meta titles och meta descriptions (se bilden ovan). Det är en nödvändighet ur SEO-synvinkel att du faktiskt kan anpassa dessa.
  2. Du bör också kunna ändra i HTML, d.v.s. koden. Med möjligheten att redigera HTML så kan du optimera rubriker, hierarkin m.m.
  3. Du bör också kunna genomföra så kallade 301-redirects. 301 används exempelvis om du skapat en helt ny produktsida men vill leda in trafiken från din gamla sida utan att behöva döda den sidan.
  4. Det bör också finnas möjligheten till en flexibilitet kring interna länkar. Detta är något som det flesta moderna CMS tillåter men det finns vissa som försvårar det. Det kan till exempel vara att man inte kan internlänka på bilder så det blir klickbara eller att man inte kan internlänka rubrikerna. Man ska på ett enkelt sätt själv kunna bestämma vad man vill ska internlänkas, oavsett bild rubrik eller om det är i brödtexten. Internlänkningar inom sin egen hemsida är något som kan ha stor påverkan på SEO.

Vad är exempel på ett bra CMS? Du hittar bra CMS hos bland annat WordPress och Wix samt Eniros moderna, mobilanpassade hemsidor. Vill du veta mer om

by

Vill du ha en gratis genomgång av din nuvarande marknadsföring?
Låt oss prata