Visste du att 7 av 10 sökningar efter företag på Eniro leder till kontakt? Därför är det viktigt att ditt företag syns så bra som möjligt, så att det är till dig som kunderna ringer först.

I en färsk undersökning från Eniro säger så många som 7 av 10 användare att de hittar det de söker efter på Eniro.se och att de kommer att ta kontakt med ett företag efter genomförd sökning. Hälften av dessa användare visste inte ens vilket specifikt företag de skulle kontakta innan de genomförde sin sökning på Eniro.

Kunderna kontaktar fler företag

Glöm inte bort att kunderna också kommer att kolla upp dina konkurrenter! Så många som 3 av 10 användare uppgav i undersökningen att de kommer kontakta flera företag baserat på sökresultatet. Det visar på vikten av att vara så synlig som möjligt på nätet, och att den företagsinformation som kunden möter är intresseväckande, tydlig och lättillgänglig.

Hemsidan blir allt viktigare

Allt fler av de som söker efter företag på Eniro går också vidare till företagets hemsida. Över 39% av användarna säger att hemsidan är nästa steg efter sökningen. 

Sökningar efter företag på Eniro sker idag allt oftare med mobilen. Samtidigt saknar mer än hälften av alla småföretag en hemsida. Läs mer om varför det är viktigt att ditt företag har en hemsida, och varför den bör vara mobilanpassad.

 

Källa: Undersökning genomförd av eniro.se i januari 2018, 1 858 respondenter

by

Vill du ha en gratis genomgång av din nuvarande marknadsföring?
Låt oss prata